SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Organ, który utworzył

Województwo Podlaskie

Forma prawna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Powiat

Suwalski

Województwo

Podlaskie

Miejscowość

Suwałki

Adres siedziby

16-400 Suwałki, ul. L. Waryńskiego 22A

Kontakt

tel/fax: 87 566 22 60
e-mail: or@spzozor.pl

Dyrektor

Irena Łukaszuk

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa – Wioletta Krzywicka

Przewodniczący Rady Społecznej

Bogusława Weronika Pigiel

Wpisy

Rejestr Podmiotów Leczniczych prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego Nr: 000000010721

KRS: nr 0000049812 w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Sąd Rejonowy w Białymstoku,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP

844-17-84-822

REGON

790317937

 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik Sekcji Organizacyjno-Prawnej

Data wytworzenia: 2007-10-02

Wprowadzający: Maciej Nowikowski

Data wprowadzenia: 2007-10-02

Modyfikujący: Maciej Nowikowski

Data modyfikacji: 2020-07-20

Opublikował: Maciej Nowikowski

Data publikacji: 2018-11-30