Majątek

Majątek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach

Aktywa SP ZOZ OR 31.12.2007r. 31.12.2008r. 31.12.2009r 31.12.2010r 31.12.2011r 31.12.2012r 31.12.2013r 31.12.2014r 31.12.2015r 31.12.2016r 21.12.2017r
Aktywa trwałe 3 467 827,94 3 463 004,05 3 783 758,25 4 441 442,38 4 677 518,85 4 592 111,59 4 927 065,89 5 155 678,19 5 394 428,34 5 037 637,02 4 774 113,24
I. Wartości niematerialne i prawne 5 160,95 3 992,43 3 722,64 2 346,72 970,80 276,53 69,13 32 781,65 640 683,60 210 347,28 0,00
II. Rzeczowe aktywa  trwałe 3 462 666,99 3 459 011,62 3 780 035,61 4 439 095,66 4 676 548,05 4 591 835,06 4 926 996,76 5 122 896,54 4 753 744,74 4 827 289,74 4 774 113,24
1. Środki trwałe 3 429 116,99 3 454 741,62 3 580 756,63 4 414 085,66 4 666 056,05 4 575 962,30 4 907 695,24 5 035 603,24 4 734 310,74 827 289,74 4 690 227,24
1.1 Grunty 81 852,64 81 852,64 81 852,64 81 852,64 81 852,64 81 852,64 81 852,64 81 852,64 81 852,64 81 852,64 81 252,64
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 987 225,15 3 094 387,50 3 315 645,93 4 021 171,18 4 228 719,58 4 162 930,68 4 457 437,38 4 366 646,50 4 199 892,48 4 405 757,45 4 229 648,99
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 44 122,79 21 657,37 10 832,17 6 120,20 149 512,40 132 296,07 122 141,57 299 991,91 212 475,35 125 061,57 56 040,03
1.4 Środki transportu 0,00 0,00 0,00 63 748,52 50 782,72 37 816,92 24 851,12 11 885,32 0,00 0,00 0,00
1.5 Inne środki trwałe  315 916,41 256 844,11 172 425,89 241 193,12 155 188,71 161 065,99 221 412,53 275 226,87 240 090,27 214 618,08 322 685,58
2. Środki trwałe w budowie 33 550,00 4 270,00 199 278,98 25 010,00 10 492,00 15 872,76 19 301,52 87 293,30 19 434,00 0,00 83 886,00

 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik Sekcji Organizacyjno-Prawnej

Data wytworzenia: 2006-12-31

Wprowadzający: Maciej Nowikowski

Data wprowadzenia: 2007-10-13

Data modyfikacji: 2018-09-19

Opublikował: Maciej Nowikowski

Data publikacji: 2007-10-13